Sức mạnh mềm của công nghiệp văn hóa

Sức mạnh mềm của công nghiệp văn hóa

(PetroTimes) - Ngành công nghiệp văn hóa giúp hình thành sức mạnh mềm, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
|< < 1 2 3 > >|