Giới hạn của sáng tạo

Giới hạn của sáng tạo

(PetroTimes) - Nếu không đủ nội lực, không nhạy bén trong sử dụng ca từ mà lại phá cách quá đà những bài hát đã đi vào năm tháng thì việc gây phản ứng ngược là một kết quả tất yếu…
1 2