Có thể phải giãn cách xã hội 3 quận để chống Covid-19

Có thể phải giãn cách xã hội 3 quận để chống Covid-19

Không bị xem là ổ dịch nhưng các quận có ca bệnh lây nhiễm có thể phải xem xét phương án giãn cách xã hội. Bệnh nhân gây phát tán dịch Covid-19 sẽ bị xử lý nghiêm.
|< < 1 2 3 > >|