Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu tỉnh Bà Rịa – Vũng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu tỉnh Bà Rịa – Vũng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 18-9, tại thành phố Bà Rịa, Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin chính thức về thời gian tổ chức, công tác chuẩn bị, văn kiện, báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ ...
|< < 1 2 3 > >|