Hy Lạp-Ai Cập muốn xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới

Hy Lạp-Ai Cập muốn xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới

(PetroTimes) - Hy Lạp và Ai Cập đồng ý mở rộng hợp tác liên quan đến việc vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Hai nước đang thảo luận về ý tưởng xây dựng một đường ống dẫn khí đốt mới dưới đáy biển.
|< < 1 2 3 > >|