Thứ ba 21/01/2020 15:29
thu tuong phai bao dam tien luong tien thuong cho nguoi lao dong

Thủ tướng: Phải bảo đảm tiền lương, tiền thưởng cho người lao động

Các bộ, cơ quan, nhất là các doanh nghiệp phải bảo đảm tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, trong trường hợp chưa thể giải quyết, cấp được đầy đủ thì tạm ứng, sau này có cơ chế xử lý tiếp tục. 
|< < 1 2 3 > >|