petrotimestv dau an mot nhiem ky

[PetroTimesTV] Dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, luôn đoàn kết thống nhất, kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp với sản xuất kinh doanh trong từng ...
|< < 1 2 3 > >|