[Phim tài liệu] Tự hào 60 năm Ngành Dầu khí phát triển cùng đất nước

[Phim tài liệu] Tự hào 60 năm Ngành Dầu khí phát triển cùng đất nước

"Sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, Liên Xô nói chung và Azerbaijan nói riêng phải giúp Việt Nam khai thác và chế biến dầu khí, xây dựng được những khu công nghiệp dầu khí mạnh.."
|< < 1 2 3 > >|