Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm

Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm

Với tinh thần “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”, những năm qua, nhiều phong trào thi đua tiêu biểu mang dấu ấn riêng, tạo nên “bản sắc” của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
|< < 1 2 3 > >|