Vừa chống dịch tốt, vừa sản xuất tốt

Vừa chống dịch tốt, vừa sản xuất tốt

Trong 8 tháng năm 2020, Công ty Than Uông Bí đã sản xuất gần 1,8 triệu tấn than nguyên khai, đào mới 21.200m hầm lò và tiêu thụ 1,4 triệu tấn than.
|< < 1 2 3 > >|