Đề xuất tăng phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Đề xuất tăng phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

(PetroTimes) - Bộ Tài chính đề xuất trình Chính phủ điều chỉnh tăng khung mức phí đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
|< < 1 2 3 > >|