Phụ nữ ngành điện nỗ lực để “vẹn cả đôi đường”

Phụ nữ ngành điện nỗ lực để “vẹn cả đôi đường”

Nghề điện được xem là một trong những nghề khó khăn cực nhọc và nguy hiểm. Đối với phụ nữ, nghề điện lại càng khó khăn và có nhiều áp lực hơn vì đặc điểm của giới và vì thiên chức làm vợ, làm mẹ.
|< < 1 2 3 > >|