Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 91,54%

Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 91,54%

Đến cuối năm 2020 tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 91,54%.
|< < 1 2 3 > >|