Cần sự đồng bộ của hệ thống chính sách trong phát triển công nghệ và năng lượng

Cần sự đồng bộ của hệ thống chính sách trong phát triển công nghệ và năng lượng

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức khai mạc diễn đàn "Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2020”.
|< < 1 2 3 > >|