doanh nghiep phat trien ben vung se duoc danh gia dua tren 127 chi so

Doanh nghiệp phát triển bền vững sẽ được đánh giá dựa trên 127 chỉ số

Đại dịch Covid-19 hé lộ những lỗ hổng trong quản trị và vận hành kinh tế, cho thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của phát triển bền vững đối với doanh nghiệp.
|< < 1 2 3 > >|