pv power gap go cac quy dau tu thong tin ve tinh hinh sxkd

PV Power gặp gỡ các quỹ đầu tư thông tin về tình hình SXKD

Ngày 25/5/2020, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã diễn ra chương trình gặp gỡ giữa PV Power với hơn 20 Tổ chức/Quỹ đầu tư.
|< < 1 2 3 > >|