Thứ hai 09/12/2019 02:02
cap nuoc do ai gieo cay vu dong xuan 2020 co rat nhieu kho khan

Cấp nước đổ ải, gieo cấy vụ Đông Xuân 2020 có rất nhiều khó khăn

Với tình trạng khô hạn và lượng nước thiếu hụt ở các hồ trên lưu vực sông Hồng như hiện nay, việc đảm bảo các yêu cầu cấp nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân và những tháng còn lại của mùa khô gặp rất ...
|< < 1 2 3 > >|