Thứ năm 17/10/2019 00:57
pv power tap trung nguon luc thuc hien cac du an trong diem

PV Power tập trung nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm

Ngày 19/04, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
1 2